Vernieuwen baan 7 & 8

Tweede fase is los, eerst de hekken en de gravellaag verwijderd

Tweede fase is los, eerst de hekken en de gravellaag verwijderd

002 Het gravel wordt naar het midden geschraapt

002 Het gravel wordt naar het midden geschraapt

003 Het gravel wordt afgevoerd en gaat naar Visser afvalverwerking

003 Het gravel wordt afgevoerd en gaat naar Visser afvalverwerking

004 De lavalaag wordt hergebruikt.

004 De lavalaag wordt hergebruikt.

005 Zie je het piketpaaltje tot zover wordt de baan breder gemaakt

005 Zie je het piketpaaltje tot zover wordt de baan breder gemaakt

006 Ook de bandjes gaan er uit

006 Ook de bandjes gaan er uit

007 De bandjes worden ook afgevoerd naar Visser

007 De bandjes worden ook afgevoerd naar Visser

009

009

010 De baanbeschoeiing moet er ook uit

010 De baanbeschoeiing moet er ook uit

011 Het is al te zien dat deze betere tijden gekend heeft

011 Het is al te zien dat deze betere tijden gekend heeft

012 We kunnen wel stellen dat ie bros is

012 We kunnen wel stellen dat ie bros is

013 Ook hier komen betontreden zoals bij baan 1

013 Ook hier komen betontreden zoals bij baan 1

014 Voorzichtigheid geboden bij de beregeningsleidingen, voor evt hergebruik

014 Voorzichtigheid geboden bij de beregeningsleidingen, voor evt hergebruik

015 vrachtwagens voor de afvoer van het gravel

015 vrachtwagens voor de afvoer van het gravel

016 de lichtmasten worden eerst verwijderd en later weer hergebruikt

016 de lichtmasten worden eerst verwijderd en later weer hergebruikt

017

017

018

018

019 De beschoeiing is weg

019 De beschoeiing is weg

020 Ingang Achlumerdijk wordt gereed gemaakt.

020 Ingang Achlumerdijk wordt gereed gemaakt.

022 Het ziet er weer uit als voorheen

022 Het ziet er weer uit als voorheen

024 Ingang Vierkantsdijk is nu voor werkverkeer.

024 Ingang Vierkantsdijk is nu voor werkverkeer.

025

025