Welkom op onze site

Tennisvereniging Ready is opgericht in 1923. Het prachtige tenniscomplex is gelegen in een oude boomgaard met fruitbomen aan de Achlumerdijk 9,

8862 AJ Harlingen.

Tennisvereniging Ready is een recreatieve vereniging met zo’n 400 leden. Het tennispark heeft 6 gravelbanen, 2 kunstgrasbanen, een oefenkooi met miniveld en een gezellig clubgebouw.

De vereniging is aangesloten bij de K.N.L.T.B. (de landelijke tennis bond).

T.V. Ready

Achlumerdijk 9

8862 AJ Harlingen

Tel. kantine: 0517-413009

Lees dit ook
Laatste nieuws

 

TV Ready is een toegankelijke tennisvereniging voor recreanten, jeugd en competitiespelers. In het voor- en najaar neemt een aantal teams deel aan de K.N.L.T.B. districtscompetitie. Het gehele jaar door kan worden deelgenomen aan de wekelijkse trainingen. Verder zorgt de recreatietoernooi commissie voor diverse toernooien en de jaarlijkse clubkampioenschappen.

Wanneer tennissen

In principe kan er van 1 april tot 1 oktober van ’s morgens vroeg tot 23.00 uur gespeeld worden. Na 1 oktober blijven de banen nog enkele weken open en wordt het onderhoud aan de banen geminimaliseerd tot slechte weersomstandigheden het spelen onmogelijk maakt.

Als het ’s avonds donker wordt kan de baanverlichting ingeschakeld worden. Dit doet de kantinedienst.

Het gebruik van de banen is niet toegestaan als er plassen op de banen zichtbaar zijn of wanneer de tennisnetten naar beneden zijn gelaten. Volg te allen tijde de instructies van de mensen van het baanonderhoud. Je mag de banen alleen betreden met tennisschoenen. Na gebruik van de baan ben je verplicht de baan (over de volledige lengte en breedte) te slepen met een sleepnet. Tijdens de competitieweken is het mogelijk dat er op bepaalde avonden geen banen voor recreanten beschikbaar zijn.

Parkeren

Het parkeerterrein aan de overkant van de weg (bij VV Zeerobben) dient ook als parkeerterrein voor onze vereniging. Het gebied geldt als blauwe zone, waar de parkeerschijf (van 9 tot 18 uur) verplicht is voor auto's met een pakeervignet van Harlingen. Auto's zonder vignet kunnen gebruik maken van de parkeermeter. Men kan maximaal 4 uren parkeren met de parkeerschijf. Parkeerschijven zijn in de kantine verkrijgbaar. ’s Avonds is het parkeerterrein verlicht. Het is wettelijk verboden op de Achlumerdijk te parkeren (rijwielpad). Parkeren gebeurt altijd op eigen verantwoordelijkheid.

Eerste hulp

In de hal van de kantine hangt een AED richting de damestoiletten. Ook staat er een verbandkoffer voor kleine ongemakken. Er zijn diverse leden die voor de club een reanimatiecursus hebben gevolgd, de lijst hangt naast de AED. Mocht je daar interesse in hebben dan kun je dat aangeven bij de secretaris.