• KD

Afscheid van de tennishal


Op maandag 4 mei hees Alie Attema op het Cleem Heegerpark de Nederlandse vlag halfstok. Natuurlijk vanwege dodenherdenking, maar misschien ook wel een beetje vanwege het afscheid van de tennishal.


Na ruim 18 jaar trouwe dienst was de conditie van de hal zodanig, dat het niet meer veilig was om in de hal te tennissen. Februaristormen, waren er de oorzaak van dat diverse staalkabels braken. Ondanks pogingen om de zaak te repareren, werden steeds meer brekende kabels de hal uiteindelijk fataal. Het bestuur besloot daarom tot de aanschaf van een nieuwe hal. Daarbij zal ook meteen de oude kunstgrasmat vervangen worden door een nieuwe ondergrond (Smash Court).


De nieuwe hal wordt iets groter dan de oude. De locatie verschuift een beetje richting ijsbaan en wordt ook opgehoogd. De nieuwe hal zal veel energiezuiniger zijn dan de oude. De verlichting bestaat uit LED lampen en ook de blower en verwarming zullen veel minder energie gebruiken. Een forse besparing van de kosten moet dus mogelijk zijn.


Er wordt naar gestreefd om de nieuwe hal al vanaf oktober in gebruik te nemen. Daarom werd het tijd om de oude hal af te breken en te verwijderen. Die klus werd groots aangepakt. Het begon met het volledig leegruimen van de hal. Netten, lampen en de stoelen en banken werden allemaal naar buiten gesjouwd. Daarna kon “de stekker er uit”, zodat tijdens de coronaproof koffiepauze de hal langzaam leeg liep. Vervolgens werd het staalnet losgemaakt en opgevouwen. Het resultaat: een gigantische loodzware bos zeer onwillig ijzer.


Daarna werden nog een laag plastic, een laag folie en het tentdoek opgevouwen. Toen alles voorgesorteerd was, pakte een gigantische kraan van KTF alle onderdelen op met als laatste de draaideur, waar duizenden tennissers de afgelopen jaren door heen gingen. Op een aantal aanhangers werd alles afgevoerd.


Om alles veilig te laten verlopen was er een belangrijke rol voor de techneuten Bram Visser en Sander Alberda. Deze laatste is overigens de nieuwe eigenaar van de hal. Hij gaat de hal op zijn bedrijf Nesta Shipping gebruiken om een grote voorraad zout af te dekken.


Binnenkort wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden van het plaatsen van de nieuwe hal en het leggen van een nieuwe ondergrond. Dat zal waarschijnlijk heel wat drukte en overlast voor tennissers (?) opleveren.


Tiedo de Boer0 keer bekeken