Nieuwsbrief 8 | december 2020

Dit is waarschijnlijk alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. Een jaar dat met name gekenmerkt kan worden door het uitbreken van Corona en door de start van de renovatie van het park. Je zou bijna kunnen zeggen dat we het jaar begonnen met Corona en ook weer eindigen met Corona. Laten we hopen dat we ons in 2021 weer vooral kunnen bezighouden met tennis.

 

Renovatie

Het eerste deel van de renovatie is afgerond. De nieuwe banen en de nieuwe hal worden sinds oktober gebruikt en over het algemeen is men positief en tevreden over deze vernieuwing. Uiteraard zijn er ook wel eens kleine problemen, bijvoorbeeld met de verlichting en/of met de verwarming. Deze problemen probeert het bestuur altijd zo snel mogelijk op te lossen. Echter ook wij zijn daarbij soms afhankelijk van anderen zodat het wel eens iets langer duurt voordat het probleem verholpen is. Daarvoor graag uw begrip. Het sturen van boze of sarcastische mails draagt in ieder geval niet bij aan een oplossing.

 

De volgende fase

Het bestuur en met name de renovatiecommissie zijn inmiddels alweer druk bezig met de volgende fase van het plan. (Zie ook nieuwsbrief 7).  Was in eerste instantie de focus gericht op de verbouw van het clubgebouw, inmiddels is de aandacht gericht op de investering in LED verlichting voor het park en de aanleg van 2 padelbanen. Daarvoor zijn een aantal redenen:

  • In de eerste plaats blijkt dat de verbouwing van het clubgebouw minder snel mogelijk is dan in eerste instantie werd gedacht. Dat heeft te maken met een vereist advies van de commissie welstand en met het aanvragen van gemeentelijke vergunningen. Ook wil het bestuur niet het risico lopen dat er tijdens het Tobbedanstoernooi 2021 geen kantine is.

  • In de tweede plaats blijkt dat er veel vraag is naar padel. Niet alleen vanuit het Harlingse maar ook daarbuiten. 

  • In de derde plaats levert een nieuwe baanverlichting middels LED-armaturen een forse bersparing op.

Om de bovengenoemde redenen heeft het bestuur dan ook definitief besloten om eerst de verlichting en de padelbanen aan te leggen en vervolgens de kantine upgrade en de renovatie van de banen 3 tot en met 8. Het streven is om in maart 2021 de verlichting te realiseren en in mei 2021 een tweetal padelbanen.

Momenteel wordt er ook besproken of het renoveren van baan 7 en 8 eerder kan, maar daar kunnen we nu nog geen zekerheid over geven.

Jeugd en tennisles

In de voorgaande maanden zijn er een aantal gesprekken geweest vanuit het bestuur met Arnoud Bulthuis. Arnoud is voor velen in Harlingen een bekende. Zo is hij, inmiddels een behoorlijke tijd geleden, zeer actief geweest als speler van TV Ready. Arnoud is mede-eigenaar van Tennis Academie Friesland. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het bestuur besloten om een samenwerking met deze tennisacademie aan te gaan. Deze samenwerking omvat het ‘Alles-in-1’ pakket voor de jeugd (waarbij gedurende 40 weken per jaar lessen, toernooien en wedstrijden voor de jeugd worden geregeld) en het verzorgen van lessen voor volwassenen. Onze huidige trainers worden meegenomen in deze verandering en gaan samenwerken met deze tennisacademie. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar de website: www.tennisacademiefriesland.nl

 

Wijzigingen in het bestuur

In de laatste bestuursvergadering van dit jaar zijn een aantal besluiten genomen die we u middels deze nieuwsbrief tijdig willen laten weten. Deze besluiten zijn wat versneld door het tussentijds aftreden van het bestuurslid Tieneke Veltman. (Dit in verband met persoonlijke omstandigheden). Tieneke deed erg veel voor de club en zal dan ook node gemist worden.  We zijn wel blij dat zij aanblijft als VCL. Zodra het mogelijk is zullen we op een gepaste manier afscheid nemen van Tieneke als bestuurslid.

Gelukkig heeft Johnny Gjaltema zich bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen en een aantal taken uit het pakket van Tieneke over te nemen. Hij gaat in ieder geval de inkoop voor de kantine regelen.

 

Bestuursbesluiten

Zoals gezegd gaan we echter ook een aantal veranderingen doorvoeren:

  • Marion Verruijt is formeel de nieuwe secretaris van de vereniging. Zij doet ook de bardienstplanning.

  • Met ingang van het nieuwe jaar 2021 kan er niet meer betaald worden in de kantine met contant geld. Afrekenen kan alleen nog per pin.

  • Met ingang van het nieuwe jaar is het ook niet meer mogelijk om “op te schrijven“ in het boek en vervolgens op een later moment af te rekenen. Iedereen moet uiterlijk aan het einde van de dag/ avond alles hebben afgerekend.

  • Contante geldstromen verdwijnen volledig uit de vereniging aangezien contant geld afstorten in Harlingen niet meer mogelijk is en pinbetalingen ook veiliger zijn i.v.m. Covid-19.

  • Betalingen voor de wintercompetities worden volledig digitaal. Dit is al zo voor de baanhuur. Ook gelden voor toernooien en wedstrijden moeten voortaan digitaal worden afgerekend. De manier waarop krijgt u z.s.m. te horen.

Voorjaarscompetitie

Gisteren heeft u een aparte mail ontvangen met informatie over het inschrijven voor deelname aan de voorjaarscompetitie. Doe dit vóór 25 december 2020! Info te verkrijgen bij de VCL's Daniël, Karla en Tieneke (competitie@tvready.nl).

 

100-jarig bestaan

In de vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan over het 100-jarig bestaan van de vereniging. We zoeken mensen die willen helpen om aan deze mijlpaal vorm te geven. Het bestuur kan en wil dit niet alleen doen. Dus nogmaals…… wie wil zijn/haar steentje bijdragen. Graag dan een berichtje naar de secretaris, Marion Verruijt (secretaris@tvready.nl).

 

Tot slot van dit schrijven wenst het bestuur iedereen goede kerstdagen toe en een gezond en sportief 2021.

 

Namens het bestuur

Bert Hartendorp(vz)