Nieuwsbrief 7 |september 2021

Inleiding

Nu voor velen de zomervakantie weer achter de rug is en dus voor de vereniging ook het seizoen op zijn eind loopt, wordt het weer tijd om ons te richten op de komende maanden. Dit ook omdat we minder rekening hoeven te houden met allerlei corona maatregelen. Onderstaand weer een aantal nieuwsfeiten en aandachtspunten.

Trainer

Woensdag 1 september vertelde Fenno mij tussen de bedrijven door dat hij gaat stoppen met zijn werk als tennisleraar. Donderdag 2 september heeft hij dat herhaald in een gesprek met Arnoud Bulthuis van Tennisacademie Friesland.  Omdat dit nieuws Arnold en mij overviel heb ik hier maandag 6 september nogmaals met Fenno over gesproken. Dat was een prettig gesprek in een goede sfeer. Fenno heeft aangegeven dat zijn besluit definitief is. Hij komt zijn lopende afspraken na en stopt met ingang van het winterseizoen. Zijn activiteiten als trainer zullen worden overgenomen door Tennisacademie Friesland.  Deze nemen zo nodig contact op met leden over wijzigingen.

Klachten

Vorige week donderdag 2 september heb ik een gesprek gehad met wethouder Harry Boon en een van zijn medewerkers. Dit gesprek ging over klachten van omwonenden over met name geluidsoverlast na sluitingstijd van de kantine.  Ik wil alle leden er nogmaals op wijzen dat we ons moeten houden aan sluitingstijden en regels ten aanzien van geluid. Als dit niet gebeurt dan kunnen er maatregelen opgelegd worden die we als vereniging niet moeten willen. Dit nog los van de slechte publiciteit. Dat betekent ook dat we ons moeten houden aan de regels van het RIVM. U hebt over deze regels in de eerste week van september bericht gehad.

Bezwaarschrift

In juli ben ik namens de vereniging aanwezig geweest bij de behandeling van een bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de padelbanen. In deze bijeenkomst in het stadhuis heb ik een toelichting gegeven aan de commissie die dit bezwaarschrift behandeld.

In de laatste week van augustus hebben we bericht ontvangen van de gemeente dat de bezwaren ongegrond  zijn verklaard waarmee de vergunning definitief is geworden.

Opbouw hal

Het is de bedoeling dat de hal op maandag 20 september weer geplaatst wordt over baan 1 en 2. Dat geeft ons ruim de tijd om dan vanaf 24 september weer gebruik van de hal te kunnen maken. Dat betekent echter niet dat de buitenbanen al worden gesloten. Het bestuur is voornemens om deze nog wat langer open te houden. We laten u uiteraard tijdig weten wanneer deze banen wel worden gesloten. De padelbanen kunnen in principe openblijven. Alleen wanneer het echt winter wordt kan tot sluiting worden overgegaan.

Sponsoring

We zijn als bestuur erg blij met de ontwikkelingen op sponsorgebied. Niet alleen hebben we voor alle banen inclusief de padelbanen sponsors gevonden, ook hebben we in Nesta Shipping een hoofdsponsor voor de komende jaren. Dat betekent onder andere dat de blaashal voortaan de naam zal dragen van dit bedrijf, de Nesta Shipping hal. We zijn als bestuur erg blij met deze ontwikkeling. 

Daarnaast zijn we nog in gesprek met een aantal subsponsors.

Kantine

We zijn nog steeds op zoek naar leden die op regelmatige basis kantinediensten willen doen. Dat kan wekelijks zijn maar ook maandelijks. Als bestuur vinden we het wenselijk om een vaste groep voor de kantine te hebben die in onderling overleg en met ondersteuning van het bestuur de kantine uren invullen. Een vrijwilligersvergoeding is voor het bestuur bespreekbaar.  Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de inkomsten van de kantine voor de vereniging zijn. We hebben daarvoor jullie steun nodig.

Samenwerking met KNLTB

Als bestuur hebben we besloten om in samenwerking met de KNLTB de vereniging door te lichten om te kijken waar onze sterke punten liggen en waar verbetering of ontwikkeling gewenst is. Vervolgens kunnen we dan uitvoering geven aan de gewenste ontwikkeling. De KNLTB heeft hiervoor uren beschikbaar gesteld en een procesbegeleider aangetrokken.  Deze procesbegeleider zal samen met bestuur en leden vaststellen hoe we het een en ander vorm gaan geven.

In de komende weken hoort u hier meer over.

 

Tot slot wens ik iedereen een goed en sportief winterseizoen toe.

 

Namens het bestuur,

Bert Hartendorp (vz)

Visserij verrassingstoernooi zondag 29 augustus 2021

Op 29 augustus 2021 was er een verrassingstoernooi georganiseerd door de jeugdcommissie van TV Ready. Van 15.00 uur tot ca. 17.00 uur was er voor de jeugd van alles georganiseerd bij de tennisvereniging. Er waren zo’n 27 kinderen op het toernooi afgekomen en die hadden er zin in. Iedereen werd hartelijk ontvangen en toen iedereen aanwezig was kon begonnen worden met het fotomoment. Daarna werden er groepjes gemaakt om spelletjes te kunnen doen en uiteraard was tennisles te krijgen van Fenno en Frank. Ook konden de kinderen met de spelletjes leuke prijsjes winnen. Rond half 4 een lekker fruithapje en limonade voor iedereen, dit viel bij iedereen wel in de smaak. Weer vol energie werd een ieder weer in groepjes verdeeld om onderling te tennissen of tennisles te krijgen van Fenno, Frank of Jack. Na een chippie en/of een chocoladesnoepje ging iedereen onderling tennissen. Gelukkig zat het weer mee en werd het een heerlijke middag vol plezier. Ter afsluiting kreeg iedereen een broodje knakworst en/of een bakje patat. Alle broodjes en knakworsten zijn opgegaan, dus dat viel erg in de smaak. Een hele leuke middag voor de kinderen en ook voor de begeleiders en vrijwilligers. Namens het bestuur hartelijk dank aan iedereen die deze middag mede mogelijk heeft gemaakt!

Johnny Gjaltema

Bestuurslid jeugd