Nieuwsbrief 7 | oktober 2020

COVID-19

Op 14 oktober om 22.00 uur gaan er in verband met COVID-19 weer strengere regels gelden. Voor het tennissen op onze club betekent dit dat we geen officiële competities kunnen spelen. Vrij spelen en training kunnen gewoon doorgaan, mits de maatregelen goed in acht worden genomen. Dus afstand bewaren, niet samen op een bankje en met de klok meedraaien. Nu is het in de ballon niet echt nodig om te draaien, dus dat kun je ook achterwege laten en af en toe op goede afstand water gaan drinken.

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de regels houdt, boetes zijn voor rekening van de overtreder.

Helaas moet wel de kleedkamer en toilet gesloten blijven.

Lees hier de mededeling van de knltb.

 

Renovatie

Leuker nieuws is natuurlijk de voortgang van de renovatie van ons park. Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober is met behulp van veel vrijwilligers de nieuwe ballon op zijn plaats gezet en ingericht. Toch wel een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging. Het eerste deel van het renovatieplan werd met de ingebruikname van de hal afgerond en daar zijn alle betrokkenen toch wel een beetje trots op. In een paar maanden tijd en binnen het afgesproken tijdpad zijn er twee nieuwe banen aangelegd, is er nieuwe apparatuur geplaatst en is de hal neergezet.

 

Daarnaast zijn er in de afgelopen dagen nieuwe veegmatten en andere benodigdheden aangeleverd zodat alles nu compleet is. Over de vraag of er nog een net tussen de banen komt te hangen kan ik kort zijn, dat komt er niet. Buiten hebben we een dergelijke voorziening immers ook niet.

 

De renovatiecommissie is al tijdens de werkzaamheden van fase 1 aan de slag gegaan met fase 2. De commissie heeft in samenwerking met het bestuur en met de hulp van accountmanagers van de KNLTB besloten om de aanleg van Padel banen naar voren te halen. Dat betekent dat we ernaar streven om de verbouwing van het clubgebouw, de aanleg van nieuwe verlichting en de aanleg van 2 Padel banen te realiseren in 2021. Het doel is om dit al in het voorjaar van 2021 af te ronden.

 

Om Padel goed van start te laten gaan wordt er een commissie gevormd die zich, samen met de accountmanager van de KNLTB, bezig gaat houden met het organiseren van clinics, met het regelen van de PR, met plannen bedenken voor abonnementen, competitie en toernooien. Dat Padel populair is blijkt wel uit het gegeven dat er momenteel ook plannen zijn voor de aanleg van dergelijke banen in Franeker, Sint Annaparochie en Leeuwarden. Dat maakt de mogelijkheden voor een competitie een stuk groter.

 

In de afgelopen weken heeft het bestuur regelmatig overleg gehad met de accountmanager van de KNLTB. Middels een scan van de vereniging hebben we de sterke en minder sterke punten van de club in beeld gebracht. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur voornemens is om een meerjarig beleidsplan te ontwikkelen met als speerpunten:

  • Hoe krijgen we meer jeugdleden in de vereniging.

  • Wat voor soort club willen we zijn en hoe vergroten we de betrokkenheid van de leden.

  • Verdere professionalisering en meer digitalisering.

 

Voor de korte termijn zoeken we i.i.g. leden die geïnteresseerd zijn het bestuur te helpen en die (eventueel tijdelijk) iets voor de club willen doen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de Padelcommissie. Ook hebben we mensen nodig die op vaste momenten willen helpen in de kantine. Een aantal hebben zich al aangemeld. We hebben echter nog meer hulp nodig. Dus………mail het de secretaris.

 

Eeuwfeest

In april 2023 bestaat de vereniging 100 jaar. Een fantastische mijlpaal waar we uiteraard de nodige aandacht aan willen besteden. Echter het bestuur heeft de komende tijd de handen vol met de renovatie van het park en de reorganisatie van de club. Graag komen we dan ook in contact met leden die ideeën hebben voor de viering en voor activiteiten in het kader va 100 jaar TV Ready. Wie gaat ons daarbij helpen?????  Mail de secretaris.

Namens het bestuur

Bert Hartendorp(vz)