Nieuwsbrief 5 |april 2021

Compensatie

In de laatste bestuursvergadering is besloten om een compensatieregeling te maken voor de vaste winterhuurders van de hal en voor de spelers van de wintercompetitie. Als alles volgens plan is verlopen dan hebben beide groepen inmiddels een brief van het bestuur gehad over de regeling en hoe ze die kunnen aanvragen. Doordat wij niet van alle vaste huurders een emailadres hebben, kan dit wat vertraagd zijn. Mocht iemand van deze groepen toch geen brief hebben gehad dan kan deze zich alsnog melden bij het bestuur, via het emailadres: info@tvready.nl.

 

Contributies

In deze periode wordt zoals gebruikelijk ook weer de jaarlijkse contributie geïnd. U heeft daarover inmiddels een mail gehad.

 

Competitie

Als gevolg van de nog steeds voortdurende corona beperkingen heeft de KNLTB besloten om de start van de verschillende competities op te schuiven naar een later moment in dit jaar. Als we weer los kunnen gaan dan zullen we u dat uiteraard laten weten. In de tussentijd kunnen alle leden deelnemen aan Koppeltennis, meer informatie elders op onze site.

 

Renovatie

De renovatie van baan 7 en 8 is afgerond en daarmee zijn alle banen weer bespeelbaar dit seizoen. In de komende weken zal de Antea groep nog een aantal afrondende werkzaamheden uitvoeren, zoals het egaliseren en inzaaien van het stuk grond aan de kant van de Achlumerdijk. Ook zal er nog het nodige straatwerk worden gedaan, zodat spelers makkelijk bij de banen kunnen komen. Waar we nog op wachten is de vergunning van de gemeente om te kunnen starten met de afronding van de padelbanen.

 

Acties

In de komende maanden zullen we regelmatig de publiciteit zoeken met acties voor padel en tennis. De eerste hebben we inmiddels gehad met een kennismakingsactie voor kinderen. Hoewel het weer erg slecht was, hagel en sneeuwbuien, hadden zich toch een tiental kinderen aangemeld. Een bemoedigende start. Tennisacademie Friesland heeft in samenwerking met tv Ready nog veel meer in petto. Houdt u daarom de komende tijd de kranten en de website in de gaten.

 

Zomertrainingen

Fenno, Frank en Arnoud staan in de startblokken om met de trainingen te beginnen. Vanaf dit jaar is het opgeven voor een les via de website van Tennisacademie Friesland. Daar dient u een account aan te maken en vervolgens te kiezen voor vereniging TV Ready. Om lessen te volgen bij TV Ready in de zomer dient u lid te zijn van de vereniging.

Ledenvergadering

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse ledenvergadering toch te houden ondanks de corona perikelen. Deze vergadering zal digitaal zijn. We doen dit op woensdag 28 april om 19.30 uur. Deze vergadering zal met name de formele zaken afhandelen. Het bestuur is voornemens om zodra het mogelijk is een extra ”normale” ledenvergadering te houden waarbij de plannen voor de korte en langere termijn besproken kunnen worden. Over de vergadering van 28 april aanstaande ontvangt u begin volgende week een email met gegevens voor de diverse stukken en hoe in te inloggen.

 

 

Verdwenen struik

Oftewel ….het raadsel van de verdwenen struik (zie onderstaande foto) . Doordat er een nieuwe waterput moest worden gemaakt bij baan 7 en 8 was het noodzakelijk om een struik te verwijderen. De stadstuin Harlingen wilde deze struik graag hebben en na akkoord van de voorzitter wilden ze de struik komen ophalen. Tot hun en mijn verbazing was deze echter verdwenen. Heeft iemand enig idee waar deze gebleven is? Dan graag even een berichtje aan het bestuur.

Namens het bestuur

Bert Hartendorp(vz)