Nieuwsbrief 4 |maart 2021

Baan 7 en 8

De vernieuwing van baan 7 en 8 is vrijwel afgerond. De baan is verhoogd, de drainering is vervangen, er is een nieuwe gravel laag opgebracht en er zijn rondom nieuwe hekken geplaatst. Het laatste wat nog moet gebeuren is het aanbrengen van lijnen en netten. Daarmee is weer een fase van de vernieuwing afgerond.

 

Baan 3 tot en met 6

In de afgelopen weken zijn de banen 3 tot en met 6 behoorlijk beschadigd. De oorzaak hiervan was waarschijnlijk nachtvorst gevolgd door dooi waarna er op een te zachte ondergrond is gespeeld. Met veel inzet zijn de banen 3 en 4 weer gerepareerd om de lessen van Fenno door te kunnen laten gaan. De banen 5 en 6 zullen in een later stadium weer klaar gemaakt worden. Naar aanleiding van deze beschadigingen en het besluit om de banen tijdelijk te sluiten zijn een aantal reacties binnengekomen bij het bestuur. Deze waren niet altijd positief.

 

Als bestuur proberen we met veel inzet, samen met de vrijwilligers, om de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren. Uiteraard gaan daarbij ook wel eens zaken mis. Echter, wij doen het niet voor ons zelf. De vereniging dat zijn we met elkaar. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen sporten op het park. Dat betekent ook dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het park. Met betrokkenheid en een positieve insteek zal de club beter en aantrekkelijker worden voor leden en potentiële leden.

We hebben een collectief belang, ga om met het park zoals een goed huisvader.

 

Padel

Zoals u misschien gezien heeft wordt er momenteel hard gewerkt om de ondergrond van de padelbanen deze gereed te maken voor de opbouw. Nachtvorst kunnen we daarbij niet gebruiken, dat geeft vertraging.

Daarnaast zijn we nog bezig met het verkrijgen van de nodige vergunningen. Door de corona crisis is er echter ook vertraging ontstaan bij de gemeente.

Dat betekent echter niet dat we stilzitten. De padelcommissie is in samenwerking met de Tennisacademie Friesland druk bezig met het maken van een programma voor het gebruik van de padelbanen in de komende maanden. We hopen en verwachten nog steeds om voor de zomer alles klaar te hebben.

 

Ballonhal

Aangezien er nog steeds geen gebruik gemaakt mag worden van de ballonhal, heeft het bestuur besloten om deze eerder af te breken. Dat gaan we maandag 8 maart doen.

De nieuwe banen 1 en 2 kunnen dan gebruikt worden met inachtneming van de opgelegde beperkingen.

 

Ledenvergadering.

Het bestuur heeft besloten om de ledenvergadering voorlopig te verplaatsen naar de maand april. In de komende weken zullen we aangegeven in welke vorm we de vergadering willen uitvoeren

 

 

Namens het bestuur

Bert Hartendorp(vz)

 

 

Samenwerking met tennisacademie Friesland

Onderstaand stelt Arnoud Bulthuis, directeur/ eigenaar van Tennisacademie zich aan u voor

 

Ik ben Arnoud Bulthuis, mede eigenaar van Tennis Academie Friesland (TAF).

Het bestuur van tv Ready heeft ons gevraagd om in de komende jaren het sportieve trainingsbeleid samen vorm te geven. Wij zien dat als een enorme uitdaging om samen met de leden de vereniging te ondersteunen met de invoering van het alles in 1 training en contributie programma voor de jeugd.

Ook het ondersteunen van commissies, zoals bijvoorbeeld de padelcommissie bij het opzetten van clinics en trainingen in het komende seizoen behoort tot onze expertise.

We hopen jullie binnenkort te ontmoeten op het mooie tennispark in Harlingen

Voor vragen kunt u terecht bij Arnoud@tennisacademiefriesland.nl.