Nieuwsbrief 3 | september 2022

Nu de zomervakantie voor veel mensen voorbij is of naar het eind loopt was het ook voor het bestuur tijd om de draad weer op te pakken. En er is genoeg te doen in deze roerige en onzekere tijden. In de laatste bestuursvergadering zijn dan ook de volgende besluiten genomen.

 

Renovatie

Zoals bekend heeft het bestuur besloten om de werkzaamheden voor de verbouwing van de kantine stil te leggen tot 1 januari 2023. In de bestuursvergadering van eind augustus is mede op advies van de renovatiecommissie besloten om deze periode door te voeren naar 1 april 2023. De reden hiervoor is dat er dan mogelijk meer duidelijkheid is omtrent het energiegebruik van de hal en de kosten daarvan.

 

Energiekosten

In de afgelopen maanden zijn voor iedereen de energiekosten aanmerkelijk toegenomen. Vaak is van een verdubbeling of meer sprake. Ook de kosten van energie zijn bij onze vereniging fors hoger geworden. Hoewel we besparen op het gebruik van elektriciteit zijn we in totaal veel meer geld kwijt aan deze lasten. We kunnen als bestuur niet uitsluiten dat we, gezien alle ontwikkelingen in 2023, ongeveer € 50.000,- kwijt zijn aan gas en elektriciteit.

 

Om deze kosten toch beheersbaar te houden heeft het bestuur besloten om naast de door de ledenvergadering in maart akkoord bevonden contributieverhoging en halhuurverhoging, ook de volgende nieuwe maatregelen vanaf 1 oktober in te voeren.

 

  • De temperatuur in de hal wordt teruggebracht tot 10 graden C

  • De kachel gaat een half uur voor sluiting aan het eind van de dag terug naar de nachtstand

  • De verlichting op de banen 3 tot en met 6 gaat voor de periode van 1 oktober tot 31 maart uit. De banen kunnen zolang het weer het toelaat overdag worden gebruikt.

  • Er komt een tijdklok op de cv-ketel in de kantine. Deze gaat dan uiterlijk ’s avonds om 23 uur uit.

  • Er wordt onderzocht of ook de ovens aan een tijdklok gekoppeld kunnen worden.

 

 

Als bestuur begrijpen we dat deze extra maatregelen niet altijd leuk zijn. Echter, wij denken dat we geen andere keus hebben. De hoge inflatie en de fors gestegen kosten dwingen ons om, waar mogelijk, te bezuinigen. We streven ernaar om de mogelijkheden voor mensen om te sporten betaalbaar te houden. Dat is ook de reden dat we de contributie slechts beperkt verhoogd hebben. Met elkaar moeten we door deze lastige tijden.

 

Het bestuur