Nieuwsbrief 2 | april 2022

Start van het seizoen

Je zou het niet zeggen, maar op deze onstuimige 'herfstdag' zijn we van start gegaan met het nieuwe zomerseizoen. 

Op de planning stond het afbreken van de ballonhal, maar door de vele wind en het slechte weer is dit uitgesteld. De hal zal nu op 12 april afgebroken worden. Tot die tijd kunnen de banen afgehangen worden via het afhangbord, maar mocht er een competitie zijn die vanwege slecht weer naar binnen wil uitwijken, dan zal deze voorrang krijgen. We vragen uw begrip hiervoor.

Baanonderhoud

Het park ligt er weer prachtig bij en dat is voor het grootste deel te danken aan een groep vrijwilligers die daar hard aan werken. Zonder deze mannen (geen vrouwen in de groep, maar die zijn wel welkom) kunnen we niet. Zij doen dan ook een beroep op ieders medewerking met betrekking tot het gebruik van de accommodatie, Lees het hier.

Toss

Bij tossen kom je naar het park en wordt je ingedeeld om samen met een van de deelnemers het op te nemen tegen twee andere deelnemers. Er wordt ieder half uur/45 minuten gewisseld. Je kunt zelf aangeven welke halve uren je wilt spelen. Een leuke manier om andere leden te leren kennen! Op dit moment is toss alleen voor tennis op de volgende tijden:

  • woensdagochtend vanaf 9.00 voor 50+, wisselen om de 45 minuten.

  • donderdagavond vanaf 19:00 voor 16+

 

Eenieder is uitgenodigd hier aan deel te nemen!

Agenda in de KNLTB.CLUB app​

In de app van de KNLTB.CLUB kunnen banen gereserveerd worden. Tevens kan er ook worden bekeken welke activiteiten er worden georganiseerd. Bij sommige activiteiten, zoals toernooien, is het wenselijk dat je aangeeft dat je mee wilt doen, dat kan ook op die plek.

Wil je zelf iets organiseren wat in de agenda gezet moet worden, stuur dan een mail naar secretaris@tvready.nl.

Open clubhuis en bardiensten

Iedereen vindt het gezellig om nog wat na te praten na een potje tennis of padel. Op dit moment is er een indeling van bardiensten door competitieteams tijdens de competitiemomenten. Vanaf nu staan er voor de eerste twee maanden ook diensten van momenten als er geen competitie is. De competitieteams zullen een deel van deze diensten doen, maar we vragen alle leden om ook te helpen bij het vervullen! Vele handen maken licht werk! In de KNLTB.CLUB app is het eenvoudig op te zoeken welke diensten er zijn en kun je aangeven wanneer je eens wilt helpen. Een dag voor je dienst ontvang je dan via de mail de code voor de sleutel van het clubgebouw. Voor verdere uitleg over het draaien van diensten kun je een mail sturen naar secretaris@tvready.nl.

Ontwikkeling nieuw clubgebouw

Zoals misschien gelezen in de Harlinger Courant is de vergunning voor de kantine verleend.

In de herhaling: Penningmeester / bestuurslid

Onze penningmeester Jack Boers heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werk als bestuurslid/penningmeester van de vereniging. Uiteraard vinden we dat spijtig aangezien hij altijd met veel kennis van zaken deze functie uitvoerde. Maar ook hebben we begrip voor dit voornemen. Na een groot aantal bestuursjaren wil hij nu het stokje over dragen. In de komende maanden zullen we  op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid/penningmeester. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, of weet u iemand die dit zou willen doen, stuur dan een mail naar bestuur@tvready.nl.

 

Vrijwilligers

Een vereniging als TV Ready kan alleen goed functioneren met behulp van vrijwilligers. Gelukkig hebben we die ook, bijvoorbeeld in de vorm van de onderhoudsploeg. In de afgelopen maanden is die weer heel druk bezig geweest met diverse onderhoudsklussen. Niet altijd zichtbaar maar wel heel belangrijk.

Ook is er een vaste groep die het Tobbedanstoernooi regelt.

Echter…….we zouden nog wel meer mensen willen hebben die zo af en toe iets voor de vereniging kunnen en willen doen. Dat gebeurt incidenteel gelukkig al wat meer. Dus mocht u de club willen helpen, bijvoorbeeld bij de organisatie van toernooien, gezellige avonden, PR, jeugd of andere zaken, …………..dan heel graag. Laat het weten aan een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar secretaris@tvready.nl.

 

Het bestuur