Nieuwsbrief 1 | januari 2022

Corona

Na de laatste persconferentie van vrijdag 14 januari mag er gelukkig weer meer worden gesport. Zo is het weer toegestaan om de hal te gebruiken. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Echter, het corona toegangsbewijs is nog steeds verplicht. Nu nog wachten tot de kantine weer open mag. Als dat kan dan zijn we weer een flinke stap verder in de normalisering.

Teams competitie

Het is verheugend om te kunnen constateren dat er een flink aantal teams mee doen aan de voorjaarscompetitie. Totaal hebben zich 22 teams aangemeld. Er doen 17 seniorenteams mee, 2 jeugdteams en 3 padelteams.

Friesland cup

Tot aan zijn vertrek als trainer regelde Fenno altijd de organisatie van de deelname van TV Ready aan de Friesland cup. Het bestuur heeft diverse mensen benaderd om deze organisatie van hem over te nemen. Tot op heden zonder resultaat. Bij deze nogmaals een oproep aan de spelers/leden. Mocht zich deze maand niemand hiervoor beschikbaar stellen, dan zal de vereniging zich terugtrekken uit de Friesland cup. TV Ready faciliteert de deelname onder andere door het beschikbaar stellen van de ballonhal voor wintertrainingen.

Ontwikkeling nieuw clubgebouw

In de laatste ledenvergadering heeft een meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met de verdere plannen van het bestuur. In deze plannen staat een vernieuwbouw van het clubhuis/kantine hoog op de agenda. De leden hebben ook ingestemd met een nieuwe lening van €250.000,-. Met deze lening en met de beschikbare eigen middelen van de club denkt het bestuur de volledige renovatie van het park te kunnen bekostigen. Inmiddels heeft Penta architecten nieuwe tekeningen gemaakt voor het clubgebouw. Deze tekening gaat in de week van 17 januari naar de gemeente met het verzoek om een vergunning voor de verbouw te verlenen.

 

Ontwikkeling nieuwe schuur

Ook de opslagschuur op het terrein van de club is aan vervanging toe. In deze schuur staat o.a. de pomp van de sproei installatie en de onderhoudsmaterialen van de vereniging. Tevens is er een ruimte voor gereedschappen en wordt er een voorraad gravel bewaard. Doordat de huidige schuur de nodige rotte plekken bevat, niet geïsoleerd is en op plekken inwatert, is besloten om beide bestaande schuren te vervangen voor 1 nieuwe. Tennisacademie Friesland neemt een deel hiervan voor haar rekening voor eigen gebruik. De vergunningsaanvraag wordt gelijktijdig ingediend met de aanvraag voor de vernieuwbouw van de kantine

 

Nieuwe materialen

Met de vernieuwing van de banen1/2 en 7/8  en na de aanleg van de padelbanen, hebben we ook eens kritisch gekeken naar de bestaande onderhoudsmaterialen. Wat hebben we, hoe oud is het inmiddels en wat is er nodig om de banen goed te kunnen onderhouden. Dat heeft ertoe geleid dat er een flinke vernieuwingsslag is gemaakt. De vereniging beschikt nu over nieuw en eigentijds materiaal voor onderhoud van de banen en het park. Daarmee kunnen we weer een flink aantal jaren vooruit.

 

Ledenavond

Zodra het mogelijk is willen we de afgelaste ledenavond weer op de agenda plaatsen. Daarvoor moet echter wel de kantine open kunnen en tevens moet het mogelijk zijn om met een groep mensen in dezelfde ruimte te zijn. We hebben jammer genoeg geen idee hoelang het gaat duren. Het voorgaande geldt ook voor de vrijwilligersavond die we in het verleden jaarlijks organiseerden.

 

Penningmeester / bestuurslid

Onze penningmeester Jack Boers heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werk als bestuurslid/penningmeester van de vereniging. Uiteraard vinden we dat spijtig aangezien hij altijd met veel kennis van zaken deze functie uitvoerde. Maar ook hebben we begrip voor dit voornemen. Na een groot aantal bestuursjaren wil hij nu het stokje over dragen. In de komende maanden zullen we  op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid/penningmeester. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, of weet u iemand die dit zou willen doen, stuur dan een mail naar bestuur@tvready.nl.

 

Vrijwilligers

Een vereniging als TV Ready kan alleen goed functioneren met behulp van vrijwilligers. Gelukkig hebben we die ook, bijvoorbeeld in de vorm van de onderhoudsploeg. In de afgelopen maanden is die weer bezig geweest met diverse onderhoudsklussen. Niet altijd zichtbaar maar wel heel belangrijk.

Ook is er een vaste groep die het Tobbedanstoernooi regelt. En er zijn een aantal vaste mensen voor de kantine.

Echter…….we zouden nog wel meer mensen willen hebben die zo af en toe iets voor de vereniging kunnen en willen doen. Dat gebeurt incidenteel gelukkig al wat meer. Dus mocht u de club willen helpen, bijvoorbeeld bij de organisatie van toernooien, gezellige avonden, PR , jeugd of andere zaken, …………..dan heel graag. Laat het weten aan een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar secretaris@tvready.nl.

 

Het bestuur