Nieuwsbrief 1 |januari 2021

Gelukkig nieuwjaar

Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar waarvan we hopen en verwachten dat het allemaal weer een beetje normaal wordt en we de draad weer kunnen oppakken van het normale leven. Voorlopig moeten we echter helaas nog even doorzetten en ons aanpassen. Dat betekent dat er nog steeds maar heel beperkt getennist kan worden.

 

De tweede fase

Halverwege januari start de uitvoering van de tweede fase van de renovatie van het tennispark. Deze fase bestaat uit het aanleggen van een tweetal padelbanen en ook alvast de basis voor een derde baan. Deze banen worden gesitueerd in de boomgaard, deels achter de banen 1 en 2 en deels achter de banen 3 en 4. De bedoeling is dat deze banen in april 2021 speelklaar zijn. Ook zal er in deze periode gewerkt worden aan baan 7 en 8. Deze banen worden ongeveer 30 cm verhoogd en er komen tevens betonelementen als damwand. Deze elementen bestaan net als bij baan 1 en 2 uit een tweetal treden. En tenslotte zal medio maart alle verlichting op het park worden omgezet in LED verlichting. Ook deze keer zal de uitvoering weer worden gedaan door de Antea groep uit Heerenveen. Als gevolg van de aanleg van de padelbanen zal er een flink aantal bomen worden gerooid. Het bestuur is voornemens om t.z.t. elders op het park weer nieuwe fruitbomen te laten planten[JG1] .

 

Ingang

De aanvoer van bouwmaterialen en machines gaat deze keer via de ingang aan de Vierkantsdijk. Dat betekent dat de ingang tijdelijk weer wordt verplaats naar de oude ingang aan de Achlumerdijk. Ook deze keer rekenen we weer op uw medewerking.

 

100 jarig bestaan

In de vorige nieuwsbrieven heeft het bestuur een oproep gedaan aan de leden om mee te denken en mee te helpen bij de eventuele viering van deze mijlpaal. Helaas er geen enkele reactie geweest op deze oproepen. Zonder uw bijdrage ziet het bestuur geen mogelijkheden om deze mijlpaal te gaan vieren.

 

Wintertennis

De rijksoverheid heeft enige weken geleden in het kader van corona alle binnensportactiviteiten verboden. Dat betekent ook dat er tot op heden niet getennist kan worden in de hal. Dat is buitengewoon spijtig voor alle betrokkenen maar het is ook overmacht waar het bestuur geen invloed op heeft.  Als kleine compensatie zijn er nog wel steeds twee buitenbanen beschikbaar voor singel spel. Vanwege deze overmacht ziet het bestuur vooralsnog af van financiële compensatie aan de huurders.

Echter, aangezien we nog geen zicht hebben op de duur van de maatregel hebben we ook afgesproken dat de situatie in de bestuursvergadering van januari opnieuw bekeken zal worden.

 

Namens het bestuur

Bert Hartendorp(vz)

 [JG1]te laten planten