Nieuwsbrief 2 |januari 2021

Baan 7 en 8

De renovatie van baan 7 en 8 is inmiddels in volle gang. De bovenlaag is verwijderd en tijdelijk opgeslagen. In de komende weken zullen de banen ongeveer 30 cm worden verhoogd. Er zal een nieuwe damwand in de vorm van een tweetal treden worden geplaatst aan de kant van de kantine. Vervolgens wordt de bovenlaag weer teruggestort en de banen verder afgewerkt.

Verlichting

De verlichting van de banen is inmiddels onder handen genomen. De middelste palen zijn verwijderd zodat er nog maar vier lichtmasten per baan zijn overgebleven. Dat is genoeg voor de nieuwe baanverlichting. Tevens is er in opdracht van de gemeente een sterkteproef van de lichtmasten uitgevoerd.

Fruitbomen

Na een nieuwe inspectie van de fruitbomen is helaas gebleken dat een groot aantal bomen in dusdanig slechte staat verkeerd dat ze gekapt moeten worden. Dat heeft te maken met onvoldoende onderhoud over een lange periode en een hoge waterstand. Sommige bomen leveren zelfs gevaar op omdat soms grote takken spontaan afbreken. Enkele bomen zijn inmiddels omgevallen. Het bestuur heeft het advies gekregen een groot aantal en wellicht alle fruitbomen te kappen en nieuwe aan te planten op een verhoging. Het bestuur hecht aan het unieke karakter van het park en wil dit zoveel mogelijk behouden. Zij zal zich over de herbeplanting gaan beraden. In ieder geval zullen alle bomen die gevaar opleveren verwijderd moeten worden.

Openstelling baan 3 en 4

Nu de COVID-19 maatregelen weer verlengd zijn heeft het bestuur besloten, op verzoek van een aantal leden, baan 3 en 4 weer te openen. Dat hadden we in de afgelopen week al willen doen maar de nachtvorst gooide roet in het eten. Bij vorst komen namelijk de lijnen omhoog waardoor deze problemen/gevaar kunnen opleveren voor de spelers. Zodra het mogelijk is zullen we deze banen weer openen.

Wintertennis

In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur aangegeven dat er voorlopig geen teruggave zal worden gedaan voor gemiste uren in de hal. Echter, vanwege de verlenging van de COVID-19 maatregelen zal het bestuur dit opnieuw bekijken. De maatregelen zijn ook voor de vereniging overmacht. Medio april/ mei zal het bestuur de financiële balans opmaken met inbegrip van enige compensatie van de overheid. Echter de exploitatiekosten lopen grotendeels door, of de hal nu gebruikt wordt of niet. We zullen de huurders van de hal in de loop van dit jaar echter laten weten of en op welke wijze er een gedeeltelijke compensatie mogelijk is. Ook houden we de mogelijkheid open om dit jaar de hal eerder af te breken. Dit alles natuurlijk in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen.

Namens het bestuur,

Bert Hartendorp(vz)