Ereleden

Met trots eert TV Ready hier haar Ereleden.

Ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd.

Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten die andere T.V. Ready leden ook hebben.

Tiedo de Boer
Sjoerd de Jong
Fred van Vliet
Klaas Hofman
Greetje Meindersma-Cupido
Annemarie Kalfsbeek-Meester
Tine Hooisma-Hut
Meer weergeven