Het adres van T.V. Ready is:

Achlumerdijk 9

8862 AJ Harlingen

Telefoon kantine: 0517-413009

Voor copy voor de website

Voorzitter:

Dhr. B. Hartendorp tel. 06-22993799

Secretaris:

Mevr. T. Veltman-Broersma tel 0517-851187

of email

Pennigmeester:

Dhr. J. Boers tel: 06-5023650

Wintertennis:

Bij problemen hal:

Dhr S. Helfferich 0644999211                       

Tennislessen:

Dhr. F. Leeuwerke tel: 0517-418142

 

Competities

Senioren VCL:

Mevr. T. Veltman-B tel: 0517-851187

of email

Mevr. K. van Dijk:  email

Dhr: D. Kalkhuis

Astrid Pennekamp

Junioren:

Mevr. J. van Egteren tel: 06-46337479

Dhr. F. Leeuwerke   tel: 0517-418142

 

Recreatiecommissie

Dhr. R.Zuiderhof tel: 0633319651

 

Jeugdcommissie

 

Janita van Egteren tel: 06-46337479

Fenno Leeuwerke (trainer) tel: 0517-418142

Miranda Jager

Hellen Hamstra

Joris Hengeveld

 

Tobbedanscommissie.

Mevr. J.Schipper-T  tel: 06-22869332

Mevr. M. Faber

Mevr. G.v.d. Schaaf

Dhr. R. Vonk

Dhr. J.E. Geertsema

Voor vragen aan het secretariaat vul onderstaand contactformulier in.