Bestuur

Email naar bestuur. bestuur@tvready.nl 

 

Voorzitter:

Dhr. B. Hartendorp tel. 06-22993799

 

Secretaris:

Mevr. T. Veltman-Broersma tel 0517-851187

of email naar: bestuur@tvready.nl 

 

Penningmeester:

Dhr. J. Boers tel: 06-5023650

 

 

Commissies

Binnen de vereniging hebben we verscheidene actieve commissies zoals:

De baan- en parkonderhoud commissie

Jeugdcommissie

Recreatie toernooi commissie

Sponsorcommissie

Tobbedanscommissie

 

Lijkt het je leuk om zitting te nemen in één van de commissies om betrokken te zijn bij je vereniging neem dan contact op met Tieneke Veltman 0517-851187